Thứ Bảy, 18 tháng 8, 2012

Lần theo ngọn núi triệu phú - Hãy bắt đầu bằng bất động sản…

Được thôi. Bạn phù hợp. Bạn có động lực. Ngọn núi triệu phú nào bạn nên leo? Chúng tôi đã chia sẻ với bạn rằng chỉ có rất ít Ngọn núi triệu phú...
Được thôi. Bạn phù hợp. Bạn có động lực. Ngọn núi triệu phú nào bạn nên leo? Chúng tôi đã chia sẻ với bạn rằng chỉ có rất ít Ngọn núi triệu phú.

Nhưng mỗi Ngọn núi triệu phú này có nhiều con đường lớn hay những đường mòn để lên đến đỉnh. Mỗi con đường mòn là một cách tạo ra của cải có hệ thống và độc đáo. Nếu bạn không nhận ra những con đường mòn kinh doanh này, bạn không thể sử dụng chúng. (Giống như nếu bạn chưa bao giờ thấy chiếc xe ô tô, bạn không thể hình dung nó có thể hữu ích với bạn như thế nào.) Việc chỉ ra cho bạn những công cụ giàu có khác nhau này có thể làm bừng lên khả năng tưởng tượng của bạn.

Hãy bắt đầu bằng bất động sản…
Để là một nhà đầu tư thành công, bạn phải hoặc là tìm giá trị hoặc là tạo ra giá trị. Đây là những gì bạn đang tìm kiếm.
BẤT ĐỘNG SẢN

1.    Để là một nhà đầu tư thành công, bạn phải hoặc là tìm giá trị hoặc là tạo ra giá trị. Đây là những gì bạn đang tìm kiếm.
-    Những tình huống giảm giá
-    Những tài sản bị tịch biên
-    Những tài sản chuyển đổi
2.    Để thành công như một nhà đầu tư bất động sản bạn phải thành thạo ba kỹ năng cụ thể sau đây:
-    Tìm kiếm doanh vụ: Làm thế nào để tìm kiếm việc mua bán bất động sản
-    Tài trợ các doanh vụ: Đủ tiêu chuẩn cầm cố và tìm kiếm việc thanh toán bằng tiền mặt
-    Khai thác những doanh vụ: Làm thế nào để tái bán tài sản nhanh chóng và có lợi


Quá trình này bao gồm bảy bước sau:
Chỉ mua bất động sản trong vòng 80km quanh nhà bạn. Những gia đình đơn chiếc, các cao ốc căn hộ, những chung cư thì dễ dàng bán, cho thuê và tài trợ hơn. Tránh xa những thứ khác.
Chọn một khu vực mục tiêu khoảng 2 cây số vuông và trở thành một chuyên gia ở đó. Trong phạm vi những ranh giới này sẽ có từ 3 đến 10 doanh vụ tốt mỗi năm. Hãy ở nơi đó trước. Tập trung vào vùng mục tiêu này nhưng xem xét bất kỳ tài sản nào trong bán kính 80km hơn.
Sử dụng một trong chin phương pháp để định vị những người bán hàng có động cơ. Có nhiều lý do tại sao con người trở nên linh động trong việc bán tài sản của họ.
Phân tích từng giao dịch  tiềm năng bằng cách đặt năm câu hỏi chủ yếu: Giá bao nhiêu? Tình trạng tài sản ra sao? Các điều kiện như thế nào? Vị trí ra sao? Người bán có động cơ bán cao không?
Quyết định kĩ thuật Không mất gì nào sẽ sử dụng.
Viết những lời đề nghị trên tất cả các tài sản có điểm từ 12 trở lên.
Hãy mua nó! Giữ nó hay quất nó.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét