Thứ Tư, 18 tháng 6, 2014

kỹ năng quản lý, kỹ năng quản lý nhân viên, đào tạo kỹ năng quản lý, kỹ năng cần có của nhân viên bán hàng

Ø Bản chất của bán hàng là sự giao tiếp của con người với nhau, mục tiêu của người bán hàng là đem lại lợi nhuận cho bản thân nhưng cũng phải đem lại giá trị thực sự cho khách hàng.

Ø Bán hàng có mục đích là giúp khách hàng đạt được điều mà họ muốn chứ không phải điều mình muốn. Mục tiêu của “Người bán hàng một phút” là giúp khách hàng hài lòng về những sản phẩm đã mua và hài lòng về bản thân khách hàng.

Ø Nguyên tắc 80/20:

-           80% thành quả đạt được từ 20% công việc đã làm.

-           80% doanh số thu được từ 20% khách hàng.

-           80% thu nhập của công ty là từ 20% những người bán hàng giỏi nhất.

ª Trước khi bán hàng (bí quyết một phút giả định):

1.        Đặt suy nghĩ của mình vào người đối diện.

2.        Xét ưu điểm của sản phẩm có thể đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

3.        Nghĩ đén kết quả tốt đẹp.

ª Trong lúc bán hàng:

1.        Dành ra một phúc để nghĩ về mục đích bán hàng.

2.        Giúp khách hàng nhìn thấy những hình ảnh tốt đẹp trong bí quyết một phút giả định.

3.        Vượt qua 4 trở ngại ngăn cản khách hàng mua hàng:

-           Một là không tin tưởng người bán hàng.

-           Hai là không có nhu cầu với sản phẩm chào bán.

-           Ba là không tin sản phẩm sẽ đem lại nhiều lợi ích hơn so với các sản phẩm cạnh tranh khác

-           Bốn là không cần phải mua ngay.

4.        Cũng cố lòng tin của khách hàng bằng mục đích bán hàng khi nêu rõ mục đích, tiến trình bán hàng và lợi ích khách hàng sẽ nhận được.

5.        Đặt câu hỏi từ “có, cần” để tìm hiểu nhu cầu.

6.        Lắng nghe và tóm tắt lại những điều quan trọng để chứng tỏ am hiểu khách hàng.

7.        Đáp ứng nhu cầu khách hàng bằng cách kể về những khách hàng đã được đáp ứng.

8.        Khi đã tin tưởng thì chỉ họ cách đạt được hiệu quả cao nhất mà rủi ro thấp nhất.

9.        Mời mua hàng.

ª Sau khi bán hàng:                            

 giữ liên lạc với khách hàng, làm cho họ hài lòng về những gì mà họ mua và về bản thân họ. Dó đó họ sẽ giới thiệu cho ta rất nhiều khách hàng tieemg năng khác.

© Bí quyết một phút tự quản lý:

1.               tìm hiểu, thiết lập mục tiêu một phút.

2.               Một phút khen ngợi bản thân.

3.               Một phút khiển trách bản thân.

¬ Người bán hàng một phút:

-                Tách biệt bản thân với hàng vi chưa đúng.

-                Tự hào về bản thân dù có những hanhg vi chưa đúng.

-                Quyết tâm thay đổi.

-                Không bao giờ nghĩ tới hành vi chưa đúng sau khi đã khiển trách bản thân.

Cuối cùng món quà cho bản thân và cho mọi người đó là chia sẻ những bí quyết này với mọi người!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét