Thứ Năm, 22 tháng 1, 2015

đào tạo nghiệp vụ sư phạm - PHƯƠNG PHÁP VÀ LÝ LUẬN GIẢNG DẠY PHỔ THÔNG

Căn cứ chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng ban hành theo quyết định số 61/2007/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; căn cứ quyết định số 8308/QĐ-BGDĐT ngày 10/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội liên tục tổ chức khai giảng lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng” học tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
Thời gian học: Các buổi tối hàng tuần, từ thứ hai đến thứ sáu (khoảng 2 tháng đối với những học viên là cán bộ giảng dạy và 2,5 tháng đối với học viên chưa là cán bộ giảng dạy các trường đại học, cao đẳng).

I.  ĐỐI T­ƯỢNG BỒI D­ƯỠNG

1. Giảng viên các tr­ường đại học, cao đẳng chư­a qua đào tạo nghiệp vụ s­ư phạm .

2. Những ngư­ời có trình độ từ đại học trở lên, có kinh nghiệm hoạt động thực tiễn, có nguyện vọng trở thành giảng viên các tr­ường đại học, cao đẳng.

3. Những người đang làm việc tại các viện nghiên cứu khoa học, các cơ quan quản lý nhà nư­ớc, các doanh nghiệp, các đơn vị sản xuất có trình độ từ đại học trở lên, có nguyện vọng làm giảng viên thỉnh giảng tại các trư­ờng đại học, cao đẳng.

4. Sinh viên tốt nghiệp loại khá, giỏi các tr­ường đại học; có phẩm chất tốt, có nguyện vọng trở thành giảng viên các tr­ường đại học, cao đẳng.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Tổng khối l­ượng kiến thức tối thiểu:                               15 tín chỉ

Trong đó bao gồm:

- Khối kiến thức bắt buộc tối thiểu :                           10 tín chỉ

- Khối lượng kiến thức tự chọn:                                   5 tín chỉ

 Lưu ý:

- Các đối tượng đang là giảng viên các trường đại học, cao đẳng phải học đầy đủ phần nội dung kiến thức bắt buộc tối thiểu của chương trình.

- Các đối tượng chưa tham gia giảng dạy ở các trường đại học, cao đẳng phải học đầy đủ cả hai phần kiến thức bắt buộc và tự chọn của chương trình.

III. HỒ SƠ

Hồ sơ đăng ký học gồm có:

Phiếu đăng ký học (theo mẫu của Trường), có xác nhận của cơ quan đang công tác hoặc địa phương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

Bản sao giấy khai sinh có công chứng.

Bằng tốt nghiệp đại học có công chứng.

Hai phong bì có dán tem, ghi sẵn tên và địa chỉ của người nhận.

03 ảnh 4x6 (01 ảnh dán vào phiếu đăng ký học, 02 ảnh ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh ở mặt sau ảnh và được gửi kèm theo hồ sơ).

IV. CÁC KHOẢN KINH PHÍ

1. Học phí:

- Học phí đối với các đối tượng đang là giảng viên các trường đại học, cao đẳng là: 1.600.000đ;

- Học phí đối với các đối tượng chưa tham gia giảng dạy ở các trường đại học, cao đẳng là: 2.400.000đ

2. Lệ phí hồ sơ: 10.000đ/hồ sơ;

3. Lệ phí làm thủ tục nhập học: 20.000đ;

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét