Thứ Năm, 22 tháng 1, 2015

LỚP KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP – KHAI BÁO THUẾ

LỚP KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP – KHAI BÁO THUẾ

I.        ĐỐI TƯỢNG
-          Những người chưa biết kế toán, tối thiểu phải tốt nghiệp THCS trở lên
-          Sinh viên không thuộc ngành kế toán
-          Sinh viên ngành kế toán muốn ôn lại kiến thức đã học để ôn thi …
-          Những ai có nhu cầu trang bị kiến thức về kế toán
II.      CHƯƠNG TRÌNH  
1. Thuế :
-          Thuế xuất nhập khẩu
-          Thuế tiêu thụ đặc biệt,
-          Thuế GTGT
-          Thuế thu nhập DN,
-          Thuế thu nhập cá nhân… 
2. Luật kế toán và tổ chức công tác kế toán
3. Nguyên lý kế toán:
-          Hướng dẫn lập chứng từ kế toán;
-          Sử dụng tài khoản; Ghi sổ kế toán;
-          Tính giá các đối tượng kế toán;
-          Chứng từ kế toán – Kiểm toán;
-          Sổ kế toán – kỹ thuật ghi sổ, sửa sổ kế toán và các hình thức kế toán;
-          Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả kinh doanh 
4. Kế toán tài chính doanh nghiệp:
-          Một số vần đề cơ bản về kế toán và hệ thống kế toán doanh nghiệp Việt Nam
-          Kế toán tiền, các khoản nợ phải thu và các khoản ứng trước trong DN
-          Kế toán NVL và CCDC trong DN
-          Kế toán Tài sản cố định trong DN
-          Kế toán tiền lương và các khoản trích lương trong DN
-          Kế toán các khoản nợ phải trả trong DN
-          Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu trong DN
-          Kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm trong DN
-          Kế toán quá trình kinh doanh hàng hoá
-          Kế toán bất động sản đầu tư
-          Kế toán hoạt động đầu tư tài chính
-          Kế toán xác định kế quả kinh doanh trong DN
-          Báo cáo tài chính 
5. Thực hành sổ sách kế toán  - Báo cáo tài chính   
6. Hướng dẫn thực hành khai báo thuế 
III.            NHỮNG ĐIỀU ĐẠT ĐƯỢC SAU KHÓA HỌC
-          Nắm vững kiến thức nghiệp vụ về kế toán doanh nghiệp học viên đã đảm nhiệm được công việc kế toán ở DN nhỏ và vừa.
-          Học viên sẽ có kiến thức để khai báo thuế hàng tháng và quí
-          Cập nhật những thông tin mới nhất về nội dung chương trình học   
IV.            THỜI GIAN: 4  tháng

0 nhận xét:

Đăng nhận xét