Thứ Ba, 27 tháng 1, 2015

HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC - MBA TRONG TẦM TAY - CHỦ ĐỀ QUẢN LÝ CHIẾN LƯỢC

MBA TRONG TẦM TAY - CHỦ ĐỀ QUẢN LÝ CHIẾN LƯỢCLỜI TỰAMục đích của cuốn MBA Trong tầm tay chủ đề quản lý chiến lược tái bản lần hai này tương tự như ấn bản đầu tiên: Cung cấp tư duy và khả năng thực hành tối ưu trong lĩnh vực quản trị chiến lược (hay chiến lược kinh doanh) cho các đối tượng động giả sau:

- Các nhà quản lý, những người đã có bằng MBA quan tâm đến việc cập nhật kiến thức về quản trị chiến lược

- Bất kỳ ai đang làm việc tại cá công ty muốn tìm hiểu về mục đích, bản chất cũng như các quy trình  quản trị chiến lược.

- Sinh viên - Đã tốt nghiệp hoặc chưa tốt nghiệp - cần những tư liệu cô đọng của các nhà tư tưởng hàng đầu trong lĩnh vực này. Cuôn sách này có thể cung cấp các nội dung căn bản hoặc nâng cao liên quan đến quản trị chiến lược.

Mặc dù đã giữ lại cấu trúc cũ như trong ấn bản đầu tiên, song phiên bản lần này cũng có một số cải tiến và thay đổi đáng kể:

* Năm chương mới mở rộng phạm vi và tầm bao phủ của việc phát triển và thực thi chiến lược

* Tái cấu trúc và mở rộng năm chương có nội dung phản ánh sự thay đổi trong hiện tại và tương lai về lý thuyết và khả năng thực hành quản trị chiến lược

* Trong tất cả các chương, tác giả đã bổ xung các phương pháp phân tích thực hành mới nhất, hoặc ví dụ minh họa về các trường hợp "Thực hành tốt nhất" về quản trị chiến lược trong kỷ nguyên thương mại điện tử.

Những người đóng góp vào phiên bản này đã tập hợp những tư tưởng xuất chúng của các nhà lãnh đạo lỗi lạc. Mười bảy nhân vật cộng tác đều là những giáo sư hàng đầu tại các trường chuyên giảng dạy về kinh doanh có uy tín tại Hoa Kỳ và Châu Âu, năm trong số đó là các chuyên gia tư vấn cải cách. Mỗi cộng tác viên là một chuyên gia trong lĩnh vực của mình; họ đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm khi  làm việc tại các tổ chức danh tiếng, ứng dụng các nguyên lý, quy tắc, phương pháp được trình bày một cách chi tiết trong từng chương sách. Các ấn phẩm đã xuất bản cũng như những hoạt động tư vấn của họ đã được công chúng biết đến trên phạm vi toàn cầu. Mục "Thông tin tác giả" ở phần cuối cuốn sách sẽ trình bày chi tiết về thành tích của các nhân vật này.


CUỐN MBA TRONG TẦM TAY - CHỦ ĐỀ QUẢN LÝ CHIẾN LƯỢC CHÚ TRỌNG VÀO BỐN VẤN ĐỀ SAU:

1. Quản trị chiến lược là gì? Các nhà quản trị sẽ làm công việc gì khi họ tham gia vào hoạt động quản trị chiến lược? Quản trị chiến lược có gì khác và vì sao lại khác với các loại quản trị khác, chẳng hạn như quản trị tài chính hay quản trị nguồn nhân lực? Vì sao quản trị chiến lược đóng vai trò quan trọng?

2. Chiến lược là gì? Làm thế nào để nhận biết được chiến lược của một công ty? Chiến lược giữa các công ty khác nhau như thế nào? Những khác biệt chủ yếu trong chiến lược của các công ty xét theo từng cấp độ, chẳng hạn như chiến lược của một tập đoàn so với chiến lược của một đơn vị kinh doanh?

3. Công ty nên làm gì khi muốn thiết lập hoặc thay đổi chiến lược của mình? Nên thực hiện các phân tích gì? Làm thế nào để công ty có thể phân tích môi trường kinh doanh? Làm thế nào để các nhà quản trị  có thể tiến hành phân tích về công ty của họ? Một công ty có thể xác định , phát triển và đánh giá các lựa chọn chiến lược của mình như thế nào? Hiện có những phương pháp phân tích nào?

4. Yêu cầu để thực thi một chiến lược? Các nhà quản trị thực hiện chiến lược như thế nào? Công ty sẽ được điều hành tốt hơn như thế nào với một quan điểm thực thi chiến lược một cách đầy đủ và hiểu quả hơn? Vì sao cần có sự liên kết chặt chẽ giữa việc phát triển chiến lược và thực thi chiến lược?...MỤC LỤC

LỜI TỰA

LỜI CẢM ƠN

PHẦN 1: CHIẾN LƯỢC CHIẾN THẮNG TRÊN THỊ TRƯỜNG

1. QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC THỊ TRƯỜNG

2. CHIẾN LƯỢC TẬP ĐOÀN QUẢN TRỊ NHÓM CHIẾN LƯỢC

3.  CHIẾN LƯỢC ĐƠN VỊ KINH DOANH: TÌM KIẾM LỢI THẾ CẠNH TRANH

4. TĂNG CƯỜNG LỢI THẾ CẠNH TRANH THÔNG QUA CHIẾN LƯỢC TOÀN CẦU

5. CHIẾN LƯỢC DÀNH CHO DOANH NGHIỆP NHỎ

6. CHIẾN LƯỢC KỸ THUẬT SỐ

7. CHIẾN LƯỢC CHÍNH TRỊ: QUẢN TRỊ MÔI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

PHẦN 2: CÁC NHÂN TỐ ĐẦU VÀO CHIẾN LƯỢC: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NGOẠI TẠI VÀ MÔI TRƯỜNG NỘI TẠI

8. PHÁC THẢO MÔI TRƯỜNG KINH DOANH

9. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ: AM HIỂU MÔI TRƯỜNG NGOÀI NGÀNH

10. ĐÁNH GIÁ CHIẾN LƯỢC VỀ TÀI SẢN CỦA DOANH NGHIỆP

11. SÁNG TẠO VÀ TẬN DỤNG NĂNG LỰC CỐT LÕI

PHẦN 3: HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC: XÁC ĐỊNH VÀ ĐÁNH GIÁ TÙY CHỌN CHIẾN LƯỢC

12. HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC: XÁC ĐỊNH VÀ ĐÁNH GÁI TÙY CHỌN CHIẾN LƯỢC

13. ĐÁNH GIÁ CÁC LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC

PHẦN 4: QUẢN LÝ THAY ĐỔI CHIẾN LƯỢC: LIÊN KẾT CHIẾN LƯỢC VÀ HÀNH ĐỘNG

14. THAY ĐỔI CHIẾN LƯỢC: CÁCH TỔ CHỨC LẠI CÔNG TY ĐỂ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC

15. THAY ĐỔI CHIẾN LƯỢC: TÁI ĐỊNH DẠNG QUY TRÌNH VẬN HÀNH NHẰM THỰC THI CHIẾN LƯỢC

16. THAY ĐỔI CHIẾN LƯỢC: TÁI ĐỊNH DẠNG QUY TRÌNH VẬN HÀNH NHẰM THỰC THI CHIẾN LƯỢC

17. THAY ĐỔI CHIẾN LƯỢC TẠO RA PHƯƠNG PHÁP THỰC THI PHÙ HỢP VỚI HOÀN CẢNH

18. KHÔNG CÓ CÔNG THỨC CHIẾN LƯỢC

1 nhận xét:

  1. This method you'll be able to|you probably can} experience the fun and pleasure without spending any of your own cash. The House Edge is a time period used to describe the mathematical advantage that the on line casino has over you as you play over time. The house edge tells you the way a lot each recreation pays out on 카지노 사이트 average over its lifespan and which video games provide gamers the most effective returns on their bets. This advantage is the product of the video games themselves and never set by individual casinos. So no matter what matter what} or the place you select to play, when you're betting on on line casino video games, you'll be able to|you probably can}'t escape the house edge.

    Trả lờiXóa