Thứ Năm, 22 tháng 1, 2015

Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm tphcm - Khóa đào tạo: Nghiệp vụ sư phạm (dành cho giáo viên phổ thông)


1. Khóa đào tạo: Nghiệp vụ sư phạm (dành cho giáo viên phổ thông)
Đối tượng: gồm sinh viên đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, những người đã tốt nghiệp đại học hoặc trình độ cao hơn chưa qua đào tạo kỹ năng sư phạm có nguyện vọng làm công tác giảng dạy.
Thời gian: khoá học kéo dài trong khoảng 2,5 tháng, 3 buổi tối trong tuần ( từ 17h45 đến 20h30) và sáng chủ nhật (từ 7h30 đến 10h30). Trong thời gian hè, khoa có mở các lớp cấp tốc học từ thứ 2 đến thứ 7, học trong khoảng 7 tuần.
Học phí: 1.200.000 đồng/khóa (áp dụng kể từ khoá 64)
Các khoá bồi dưỡng kiến thức sư phạm đã khai giảng: kể từ tháng 07 năm 2000 đến tháng 12 năm 2013, Khoa đã mở được trên 75 khóa.
Chương trình đào tạo lớp nghiệp vụ sư phạm:
STTTên môn họcSố tiếtGiảng viên
1Tâm lý giao tiếp sư phạm15 ThS. Lê Tuyết Ánh
2Tâm lý lứa tuổi và tâm lý sư phạm30TS. Nguyễn Ánh Hồng
3Luật Giáo dục15ThS. Kim Thị Dung
4Lý luận giáo dục15ThS. Nguyễn Thành Nhân
5Lý luận dạy học15TS. Nguyễn Ánh Hồng
6Hướng dẫn sử dụng phương tiện dạy học15TS. Hoàng Mai Khanh
7Phương pháp giảng dạy20TS. Nguyễn Ánh Hồng
8
Soạn giảng
- Lý thuyết soạn giảng
- Thực hành giảng dạy

10 
30

ThS. Kim Thị Dung
Giáo viên chuyên môn
2. Khóa đào tạo: Lý luận dạy học Đại học
Đối tượng: tất cả các đối tượng có nhu cầu về bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm để giảng dạy tại các trường Đại học và Cao đẳng.
Thời gian: khoá học kéo dài trong khoảng 5 tuần (60 tiết) vào 3 buổi tối/tuần ( từ 17h45 đến 20h30)
Học phí: 700.000đ/ khóa
Chương trình đào tạo lớp Lý luận dạy học Đại học: (có sự điều chỉnh kể từ khoá 26)
STTTên môn họcSố tiếtGiảng viên
1Lý luận và phương pháp dạy học đại học40TS. Nguyễn Ánh Hồng  
2Xây dựng đề cương môn học và Thiết kế bài giảng20TS, Nguyễn Ánh Hồng 
3. Khóa đào tạo: Nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên Đại học - Cao đẳng
Đối tượng: Dành cho tất cả các đối tượng có nhu cầu bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm để dạy tại các trường Đại học - Cao đẳng.
Thời gian: Khóa học kéo dài khoảng 3,5 tháng, học 3 buổi/tuần (từ 17h45 đến 20h30)
Học phí: 2.000.000đ/ khóa (bắt đầu áp dụng điều chỉnh từ khoá 12)
Chương trình học: Chương trình giảng dạy và thời lượng của khóa học được thiết kế theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo, cụ thể như sau:
1. Tâm lý giáo dục học đại học - 2 tín chỉ
2. Lý luận và phương pháp dạy học đại học - 3 tín chỉ
3. Đánh giá trong giáo dục đại học - 2 tín chỉ
4. Sử dụng phương tiện dạy học hiện đại - 1 tín chỉ
5. Thực hành giảng dạy - 2 tín chỉ.
Ngoài ra, còn có 5 tín chỉ của 2 môn tự chọn sau:
1- Phương pháp nghiên cứu khoa học - 3 tín chỉ
2- Giáo dục đại học thế giới và Việt Nam - 2 tín chỉ

1 nhận xét: