Chủ Nhật, 24 tháng 6, 2012

Hướng dẫn add code đếm số người online trên blog - web

Hướng dẫn add code đếm số người online trên blog - web

Bạn có một website cá nhân viết bằng HTML và muốn biết có bao nhiêu người đang online trên website của mình? Việc này thật dễ dàng với sự hỗ trợ của Fastonlineusers, Bạn chỉ việc chèn đoạn mã sau vào trang web của mình:


Code
<script type="text/javascript" src="http://jf.revolvermaps.com/p.js"></script><script type="text/javascript">rm2d_ki101('0','256','128','5dkiikolymq','ff0000',0);</script>


***************
Code
<script type="text/javascript" src="http://jf.revolvermaps.com/t.js"></script><script type="text/javascript">rmt_ki101('0',150,'5ug0auaafei','ff0000');</script>


********************Code
<script type="text/javascript" src="http://jf.revolvermaps.com/r.js"></script><script type="text/javascript">rm_f1st('0','220','true','false','000000','59etflkr0um','true','ff0000');</script><noscript><applet codebase="http://rf.revolvermaps.com/j" code="core.RE" width="220" height="220" archive="g.jar"><param name="cabbase" value="g.cab" /><param name="r" value="true" /><param name="n" value="false" /><param name="i" value="59etflkr0um" /><param name="m" value="0" /><param name="s" value="220" /><param name="c" value="ff0000" /><param name="v" value="true" /><param name="b" value="000000" /><param name="rfc" value="true" /></applet></noscript>- Những chấm nhấp nhấy là số người đang online
- Nhưng chấm không nhấp nhấy là dã offline

Trong đoạn mã trên, địa chỉ http://www.xxx được thay bằng địa chỉ website hay blog của bạn của bạn.

Bạn có thể chèn đoạn mã trên vào bất cứ vị trí nào mà bạn muốn hiển thị số người truy cập trên trang của mình.

Đoạn Script trên chỉ có tác dụng khi bạn có kết nốiInternet và nó sẽ được hiển thị dưới dạng số (Nếu bạn không kết nối Internet bạn sẽ không thấy gì!)

Chú ý nếu bạn sử dụng Frame bạn phải chỉ ra một cách chính xác nơi đến của URL. Cụ thể là trang mà bạn muốn đếm số người online.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét