Thứ Năm, 28 tháng 6, 2012

thủ thuật blogspot » Tạo form liên hệ cho Blog


Xem Ảnh:Bạn hãy thử tạo cho mình một Form liên hệ như vậy tại trang Kontactr.com. làm như sau:
  1. Đầu tiên bấm vào đây để vào tạo Tài Khoản.
Xem ảnh:

    2. Sau khi Đăng kí hoàn tất vào Mail của bạn để kích hoạt tài khoản tại Kontactr. Coi kĩ Mail vì có thể ở trong thư mục SPAM. Sau khi kích hoạt xong thì bạn hãy vào tài khoản của chính bạn tại Kontactr.com   để đăng nhập vào tài khoản của mình.  Tại đây bạn sẽ thấy CODE dùng để tạo Form liên hệ. Nó có hai dạng là code HTML và code AJAX. Việc chọn Code nào là tùy vào bạn, nhưng mình khuyên bạn nên sử dụng Code HTML để tiện sửa Code (sẽ nói sau).

Xem ảnh

 Còn đây là HTML code:

Bây giờ việc tiếp theo của ban là tạo một trang riêng. Bằng cách xem ảnh sau:


Thế là xong. Giờ chỉ việc bạn dẫn link của trang vừa tạo vào một menu mang tên là Liên hệ hay đại loại tên nào khác cũng được. Chúc thành công!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét