Thứ Hai, 11 tháng 6, 2012

Các bí quyết: 8 - Bạn là của cải của chính bạn

Giờ thì, đây là bí quyết của tôi, một bí quyết hết sức đơn giản, Người ta có thể thấy nó ngay lập tức bằng trái tim, nhưng không thể nhìn thấy bằng mắt.
TỪ HOÀNG TỬ BÉ, ANTOINE DE SAINT-EXUPERY

Tất cả chúng ta bước vào thế giới này đều trần như nhộng, bơ vơ và không biết gì. Thế nên bất cứ khi nào chúng ta khởi đầu một dự án mới, thì chúng ta cũng giống như một đứa trẻ sơ sinh. Nhiệm vụ đầu tiên là kiểm tra nguồn lực của chúng ta. Trong kinh doanh, người ta gọi đây là chuẩn bị một bảng cân đối kế toán – một bảng tổng kết tài sản và nguồn vốn.

Tài sản
Tiền mặt
Chứng khoán và những khoản đầu tư lỏng khác
Tài sản cố định
Xe hơi, thiết bị, và những tài sản hữu hình khác
Đồ đạc, châu báu và những vật dụng cá nhân
Nợ
Các khoản phải trả
Tài sản thế chấp/ cầm cố
Phải trả ngân hàng
Các giấy nợ
Khi bạn trừ những khoản nợ từ tài sản của bạn, bạn có được cái gọi là “giá trị ròng”. Nếu bạn muốn trở thành một triệu phú ròng, những gì bạn sở hữu trừ đi những gì bạn nợ phải tương đương hơn một triệu đôla.

Có một bảng cân đối như thế cho thấy rằng chính những gì chúng ta sở hữu làm cho chúng ta giàu có. Nhưng có nhiều khoản mục thiết yếu bị gạt khỏi bảng cân đối truyền thống. Sự thật là những “tài sản vô hình” là nguồn vốn thật sự cho tất cả của cải mà chúng ta sở hữu.

Chẳng hạn, ý tưởng kinh doanh ban đầu thì sao? Sự can đảm để thực hiện nó như thế nào? Những mối liên lạc và quan hệ giúp chúng ta hoàn thành điều đó? Tính sáng tạo, sự quyết tâm, kiên trì, giao ước và kiến thức? Không điều nào trong tất cả những thuộc tính này xuất hiện trên bảng cân đối kế toán, nhưng có thế chắc chắn là không có bảng cân đối hữu hình nào mà không có chúng. Sự thật là, bạn không có sự giàu có. Bạn chính là của cải của bạn. Thế nên hãy chuẩn bị bảng cân đối kế toán “tiến bộ” của bạn. Một số tài sản vô hình của bạn là gì?

Tài sản vô hình
Tính sáng tạo, khả năng tưởng tượng
Tầm nhìn, sự hào phóng
Tính cam đảm, mạnh mẽ, kiên quyết, liên chính
Mối liên lạc với các chuyên gia và dữ liệu khách hàng
Những kĩ năng đánh giá: bán hàng, thuyết phục, tiếp thị
Quản lý thời gian
Nợ vô hình
Sự giận dữ, suy nghĩ hẹp hòi
Chủ nghĩa hoàn hảo, nhỏ nhen
Sợ hãi, lo lắng, do dự
Tiếng xấu
Sự lười biếng
Tổ chức kém

Nói theo nghĩa đen, là một người mới bắt đầu, chỉ có ba nguồn lực mà bạn cần: một ý tưởng tốt, sự giao ước thực hiện nó, những người đầu mối liên lạc quan trọng mà sở hữu tất cả các nguồn lực khác.

Đây là khẩu hiệu của bạn: Mọi nguồn lực mà tôi cần (hữu hình hay vô hình) đều do một người nào đó sở hữu, tại nơi nào đó vào thời điểm này. Làm thế nào tôi có thể tìm những cá nhân này và thuyết phục họ cung cấp cho tôi những nguồn lực ấy?
 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét