Thứ Sáu, 8 tháng 6, 2012

Mạng lưới để trở thành triệu phú - phần 4: Mạng lưới một triệu đô của bạn


Quy luật của Metcalf:
Giá trị của một mạng lưới phát triển tỷ lệ với bình phương của số người sử dụng.

Đâu là những cánh đồng kim cương của bạn? Chắc chắn bạn sẽ tìm thấy chúng ẩn mình quanh bạn – trong những tài năng, kỹ năng và các cơ hội của bạn. Bạn cũng sẽ tìm thấy chúng ngay trong mạng lưới của riêng bạn. Đó là lý do tại sao chúng tôi gọi nó là mạng lưới một triệu đô của bạn.

Một người bình thường biết ít nhất 250 người. Hãy nhớ rằng, mỗi người trong đó 250 người cũng sống giữa những cánh đồng kim cương của riêng họ. Sau đó, từng người trong số 250 người này cũng biết 250 người khác. Thế là ngay lập tức, bạn có cách tiếp cận tới 62.500 người (250 x 250) vốn cũng đang sống giữa những cánh đồng kim cương của riêng mình!

Các khả năng là vô tận. Đó là lý do tại sao việc xây dựng và nuôi dưỡng mạng lưới một triệu đô của bạn hết sức quan trọng. Đây là cách thực hiện.

Đầu tiên, đặt mục tiêu xây dựng mạng lưới của bạn, tiến hành nó hàng tuần, nếu không phải hàng ngày. Thêm vào ít nhất mỗi ngày một tên người nào đó bạn làm việc chung, phát triển chung, và giàu có chung. Mục tiêu của bạn là có nhiều liên lạc trong nhiều lĩnh vực.

-    Liên lạc ít nhất 2 lần một năm bằng thư điện tử, điện thoại, thư tay hay gặp gỡ.
-    Đánh giá mỗi người trong mạng lưới của bạn bằng một ký tự từ A sang D.
-    Điểm A dành cho những người có các cơ sở dữ liệu lớn nhất và tiềm năng lớn nhất cho cơ hội.
-    Dành hầu hết thời gian nuôi dưỡng những mối quan hệ của bạn với những người có điểm A.
-    Thu hẹp danh sách của bạn đến 100 “con đại bàng” của bạn – danh sách “A” những liên lạc hàng đầu của bạn.
Mạng lưới của bạn là nơi mà tất cả tiền có mặt… bởi vì nó hình thành sự bắt đầu của cơ sở dữ liệu kinh doanh của bạn. Một trong những hình thức cao nhất của lực đòn bẩy tiếp thị là liên lạc với người sở hữu một cơ sở dữ liệu lớn và khiến anh ta hay cô ta đồng ý tán thành sản phẩm hay dịch vụ của bạn với toàn thể cơ sở dữ liệu. Cách nhanh nhất để tiếp thị một sản phẩm một sản phẩm là tập trung một cách độc quyền vào những người chủ của các cơ sở dữ liệu (những mạng lưới của những mạng lưới), trái với việc xây dựng danh sách khách hàng riêng của bạn.

Người có mạng lưới của các mạng lưới lớn nhất sẽ chiến thắng.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét