Thứ Sáu, 8 tháng 6, 2012

Nhóm để trở thành triệu phú - Phần 12: Tóm tắt một phút

NHÓM LÝ TƯỞNG

1.    Bạn cần một nhóm để đạt được giấc mơ của mình. Thành công không phải là một dự án một mình.
2.    Sự hiệp lực là việc kết nối một cộng với một và nhận được mười một. Sự hiệp lực của một nhóm cho bạn lực đòn bẩy tối đa.
3.    Những giá trị là niềm tin chủ yếu lèo lái cuộc sống của bạn. Bất kể có bao nhiêu tiền được tạo ra, không có những giá trị chia sẻ, kết quả sẽ là sự xâu xé và thất vọng. Không thể sống bằng những giá trị của bạn không phải là một sự giật lù, mà là một thất bại thật sự.
4.    Tham gia khảo sát những giá trị Nhà triệu phú tiến bộ.
5.    Mỗi thành viên mới của Nhóm lý tưởng của bạn phải trải qua ba tháng thử thách. Nếu một thành viên trong nhóm không chia sẻ những giá trị cốt lõi của bạn, anh hay cô ta cần được chuyển đi.
6.    Quyết định những điểm mạnh tự nhiên của bạn là gì. Sau đó tìm kiếm những người khác có năng lực bổ sung. Bằng cách này bạn có thể trao “điểm yếu” trong công việc của bạn cho ai đó khác có thế mạnh trong lĩnh vực đó.
7.    Quyết định xem bạn là Thỏ, Cú, Rùa, hay Sóc. Đây là bước quan trọng trong việc tạo ra Nhóm lý tưởng của bạn.
8.    Không có công việc thấp hèn, chỉ có người sai làm việc sai mà thôi. Một nhóm đồng chí hướng sẽ luôn vượt trội một cá nhân. Tiếp cận từng nhiệm vụ nhóm với những kết quả khảo sát HOTS trong tâm trí.
9.    Mọi ý tưởng vĩ đại được sinh ra bị dìm chết. Ban đầu, tất cả mọi ý tưởng nên được ủng hộ. Sau đó, những người nói không nên biểu lộ những sợ hãi và dự báo của họ. Bằng cách này các thành viên trong Nhóm lý tưởng của bạn cho đi sự tài giỏi của mình chứ không phải là “bàn ra”. Tiến hành những cuộc họp tốc độ để có những kết quả tối đa.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét