Thứ Sáu, 8 tháng 6, 2012

Nhóm để trở thành triệu phú - Phần 4: Một nhóm cùng chí hướng


Hầu hết cuộc sống của con người là sự phản ảnh trực tiếp của những nhóm đồng đẳng của họ.
ANTHONY ROBBINS

Như đã đề cập trước, có một thuận lợi to lớn trong việc không theo đuổi mục tiêu của bạn một mình. Bất kể tài năng của bạn như thế nào, bạn không thể “hiệp lực” một mình. Một nhóm cùng chí hướng luôn luôn nổi trội hơn một cá nhân. Đó là lý do tại sao Nhóm lý tưởng lại hết sức quan trọng như thế.
Tuy nhiên, có thể có mặt trái khi bạn mời người khác tham gia vào nhóm của bạn. Đương nhiên, người ta mang những tài năng và tầm nhìn của họ, vốn là những yếu tố chủ chốt nhằm tạo ra sự hiệp lực. Họ cũng mang theo cả những giá trị của họ.

Các giá trị là những niềm tin chủ yếu dẫn dắt cuộc sống của bạn. Chúng xác định bản chất của con người bạn. Những giá trị này phải thẳng hàng với nhau trong Nhóm lý tưởng của bạn. Những kết quả của nhóm có ý nghĩa chỉ khi con đường đến sự sáng tạo của họ đồng bộ với những giá trị được chia sẻ. Bất kể số tiền kiếm được là bao nhiêu, không có những giá trị chia sẻ, kết quả sẽ là tình trạng xâu xé, bất thường và thất vọng. Việc không thể sống bằng những giá trị của bạn không phải là một sự giật lùi; đó là một thất bại thật sự.

Chúng tôi đã đề cập từ trước rằng từng thành viên mới của Nhóm lý tưởng của bạn cần phải trải qua ba tháng thử việc. Trong suốt thời gian đó, bạn có thể quan sát thái độ của thành viên mới. Người này có sự tương hợp, niềm đam mê, tình yêu và sự cam kết cần thiết hay không? Nếu không, anh hay cô ta có sẵn sàng thay đổi hay không? Không phải tất cả mọi người đều có thể có các giá trị này hay thậm chí hiểu được tầm quan trọng của nó. Thường thì phạm vi của những giá trị của bạn được phát biểu rõ ràng và hành động tự nguyện dựa trên tư duy của những thành viên. Các thành viên mới của nhóm học và kết hợp chặt chẽ những giá trị của bạn vào hành vi của họ. Khi điều này xảy ra bạn sẽ có những đồng minh rất mạnh và những thành viên Nhóm lý tưởng tuyệt vời.

Nếu một người không giữ lấy những giá trị cốt lõi của bạn, anh hay cô ta cần bị loạt bỏ. Một hành động như thế, có thể là khắc nghiệt, cuối cùng sẽ có ích cho tất cả mọi người. Bạn giữ cho bánh lái của nhóm mình chắc chắn, cuộc hành trình của bạn sẽ tiếp tục và bạn thả tự do cho người đó tìm một nhóm khác phù hợp với những giá trị của họ hơn.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét