Thứ Sáu, 8 tháng 6, 2012

Mạng lưới để trở thành triệu phú - phần 8: Lực đòn bẩy mạnh mẽ của mạng lưới vô tận


Bạn có thể yên tâm bảo rằng nếu bạn cống hiến thời gian và sự quan tâm cho lợi ích cao nhất của người khác, vũ trụ sẽ ủng hộ bạn.
R.BUCKMINSTER FULLER

Nhà triệu phú tiến bộ nhận ra rằng có một kích thước tinh thần đối với sự giàu có. Họ hiểu rằng thế giới vô hình này là nguồn của cải vô tận. Khi bạn hòa hợp với Mạng lưới giàu có vô tận này, bạn cũng sẽ trở nên giàu có vô tận.
Làm thế nào để tiếp cận với Mạng lưới giàu có vô tận? Trong bí quyết hai mươi mốt và hai mươi hai, chúng tôi đã chia sẻ với bạn niềm tin của chúng tôi về sức mạnh của việc quyên góp. Sự quyên góp giúp mở rộng, nhân lên, và tăng thêm giá trị cho tất cả những gì bạn làm.
Một cách tiếp cận khác với Mạng lưới vô tận là chỉ đơn giản duy trì tính chính trực của bạn. Chính đức tính này bảo đảm cho bạn thành công lâu dài.
Biết và nhận biết kích thước tinh thần khiến cuộc sống của bạn ít căng thẳng hơn nhiều. Ngoài ra, khi thành công của bạn hé nở, một cảm giác mang ơn sâu sắc sẽ tỏa khắp người bạn.
Giữ chặt yếu tố giàu trong tinh thần và nhận ra sự hiện hữu của Mạng lưới vô tận là hình thức tạo lực đòn bẩy có sức mạnh nhất và quan trọng nhất.
Tất cả những Nhà triệu phú tiến bộ khiêm tốn nhận biết sự tín nhiệm của mình trong Mạng lưới vô tận.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét