Thứ Hai, 11 tháng 6, 2012

Nhà Cố Vấn phần 3: Nhà cố vấn may mắn

Châm ngôn có câu: “Khi sinh viên sẵn sàng, thầy giáo xuất hiện.”
Tại sao điều này lại là sự thật? Bởi vì cuối cùng khi các sinh viên cam kết, anh ấy hay cô ấy đột nhiên nhận thấy các giáo viên và những nhà cố vấn hiện diện quanh họ. Các nhà cố vấn ở mọi nơi!
Có 3 loại nhà cố vấn:
(1)    nhà cố vấn may mắn
(2)    nhà cố vấn thực tiễn
(3)    nhà cố vấn anh hùng

Hình thức cố vấn phổ biến nhất là cố vấn may mắn. Sự may mắn có nghĩa là “khám phá những điều mong muốn một cách tình cờ.” Nếu bạn là người rộng mở và chịu học hỏi, mỗi người bạn gặp có thể “tình cờ” dạy bạn điều gì đó để thúc đẩy mục đích của bạn. Bởi vì “không có sự tình cờ nào,” bạn cần thực hành kỷ luật này: Mỗi sự chạm trán, bắt gặp, bất kể có quan trọng hay không, đều có tiềm năng cố vấn may mắn cho bạn.

Hãy làm hết sức để điều đó trở thành một sự trao đổi hai chiều. Bạn có thể là nhà cố vấn may mắn cho ai đó – mang đúng thông điệp hay bí quyết để nâng người đó đến một tầm mức hiểu biết mới. Trong những cuộc chuyện trò của bạn, ghi nhớ câu hỏi: “Ở đây ai là nhà cố vấn?”

Một nhà cố vấn may mắn không luôn luôn là một con người. Đó có thể là bất cứ điều gì khiến bạn thay đổi trong cuộc sống, như…một căn bệnh đe dọa tính mạng, mất việc, đọc một quyển sách hay, hay chạm trán với một cuộc sống khác.

Nghệ sĩ vẽ cảnh biển vĩ đại nhất thế giới, Wyland, nói: “Khi bạn nhìn vào trong mắt cá voi, cuộc sống của bạn không bao giờ như cũ nữa.”

Mỗi ngày hãy lưu ý đến những nhà cố vấn may mắn “tình cờ” đi qua cuộc sống của bạn. Hãy nhớ rằng, những vấn đề của bạn đều tốt. Chúng có sức mạnh ẩn chứa bên trong.
Chúng đang cố gắng cho bạn điều gì ấy!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét