Thứ Hai, 11 tháng 6, 2012

Lực đòn bẩy - Phần 1: Tóm tắt một phút

Lực đòn bẩy
1.    Lực đòn bẩy = tốc độ. Để kiếm một triệu đôla trong một phút, bạn phải thành thạo quy tắc của lực đòn bẩy. Càng có nhiều lực đòn bẩy trong hoạt động gia tăng giá trị của mình, bạn càng kiếm tiền nhanh hơn và dễ dàng hơn.
2.    Đòn bẩy càng dài, tác động càng lớn. Nhà triệu phú tiến bộ biết rằng sự dễ dàng và tốc độ là những đơn vị tiền tệ mới của kinh doanh. Do đó, Nhà triệu phú tiến bộ tạo ra những đòn bẩy rất dài và mạnh.
3.    Những nhà triệu phú là các chuyên gia trong việc sử dụng năm loại lực đòn bẩy trong thế giới kinh doanh:
-    OPM – tiền của người khác.
-    OPE – kinh nghiệm của người khác.
-    OPI – những ý tưởng của người khác.
-    OPT – thời gian của người khác.
-    OPW – công việc của người khác.
4.    Các nhà triệu phú không ngừng tìm kiếm lực đòn bẩy. Nhà triệu phú tiến bộ không ngừng hỏi: Làm thế nào tôi có thể tạo lực đòn bẩy cho tình huống này, cơ hội hay ý tưởng này? Để trở thành một Nhà triệu phú tiến bộ một phút, câu thần chú của bạn phải là: “Lực đòn bẩy ở đâu? Lực đòn bẩy ở đâu?”
5.    Có sáu hình thức chủ chốt cho bạn lực đòn bẩy tối đa.
1)    Nhà cố vấn
2)    Nhóm
3)    Mạng lưới
4)    Mạng lưới vô tận
5)    Các công cụ và kỹ năng
6)    Các phương pháp
Áp dụng tất cả những hình thức lực đòn bẩy này cho một mục tiêu được soi

0 nhận xét:

Đăng nhận xét